Onderzoek naar doorstroming in de woningmarkt

Springco Urban Analytics en Dietz Strategie & Communicatie hebben onderzoek gedaan naar kansen voor doorstroming in de woningmarkt. Dit onderzoek is uitgevoerd voor alle gemeenten in Nederland. Dit betekent:

– Jaarlijks kan landelijk tot circa twee miljoen extra vierkante meter woonruimte vrijkomen in de bestaande voorraad, als met een op doorstroming gericht (bouw)beleid de onderbenutting van de huizenvoorraad kan worden verminderd. Niet alleen bijbouwen, maar vooral gericht bijbouwen is daarbij het advies.

– In iedere gemeente kan doorstroming bijdragen aan de woningbouwopgave. Dit behoeft duidelijke keuzes en aandacht in het beleid dat u voor de komende vier jaar gaat vastleggen in uw coalitieakkoord. 

Draagt u ook bij aan doorstroming in uw gemeente?

Wij helpen u graag op weg met de uitkomsten van ons onderzoek voor uw gemeente. Op basis van de uitkomsten ontvangt u enkele suggesties voor uw paragraaf over dit thema in uw Coalitieakkoord.

Meer weten?

Vult u dan onderstaand contactformulier in en wij sturen u vrijblijvend de resultaten voor uw gemeente toe. 

Contactformulier: onderzoek doorstroming in uw gemeente

Met het invullen van dit contactformulier gaat u akkoord met gebruik van uw gegevens voor communicatie over doorstroming woningmarkt.

  Wilt u weten op welke bronnen en data het onderzoek is gebaseerd? Bekijk hier de beschrijving van de gebruikte databronnen.

  Podcast Planologisch | Doorstroming Woningmarkt

  De woningmarkt in Nederland zit op slot. Eén van de oorzaken is een gebrek aan doorstroming. Een urgent thema waar wij in ons nieuwe podcast seizoen van Planologisch aandacht aan besteden: Wat kunnen gemeenten, ontwikkelaars en corporaties doen om doorstroming te bevorderen? Wat hebben ze hier van elkaar voor nodig en hoe kijkt de doelgroep hier zelf tegenaan?

  Podcast 1 | in gesprek met wethouder Daan Quaars van gemeente Breda
  In deze eerste podcast gaan wij in gesprek met wethouder Daan Quaars over de uitdagingen, kansen en rol van de gemeente in de opgave doorstroming op de woningmarkt. Daan Quaars: ”Het experimenteren met verschillende woonvormen is belangrijk bij de opgave binnen doorstroming in de woningmarkt.”

  Podcast 2 | in gesprek met directievoorzitter Henk Peter Kip van corporatie Mitros
  In deze tweede podcast gaan wij in gesprek met directievoorzitter Henk Peter Kip over de uitdagingen, kansen en rol van de corporatie in de opgave doorstroming op de woningmarkt. Henk Peter Kip: ”Als je de verhuisketen op gang weet te krijgen dan kan doorstroming helpen om de woningnood te bestrijden.”

  Podcast 3 | in gesprek met directievoorzitter Ronald Huikeshoven van ontwikkelaar AM
  In deze derde podcast gaan wij in gesprek met directievoorzitter Ronald Huikeshoven over de uitdagingen, kansen en rol van de ontwikkelaar in de opgave doorstroming op de woningmarkt. Ronald Huikeshoven: ”het is mogelijk om 4 bewegingen in de verhuisketen te creëren met het verleiden en verhuizen van empty nesters naar passende woningen.”

  Contact

  Het onderzoek naar doorstroming op de woningmarkt is mogelijk gemaakt door Springco Urban Analytics en Dietz Strategie & Communicatie.

  Springco voorspelt het gedrag en de voorkeuren van mensen over hoe ieder individu wil wonen en leven op basis van grote hoeveelheden data en de nieuwste datatechnieken.

  Lees meer over Springco op: https://www.spring-co.nl/.

  Dietz Strategie & Communicatie is hét adviesbureau voor publiek, politiek en maatschappelijk draagvlak bij complexe vraagstukken in het fysieke domein.

  Lees meer over Dietz op: https://dietz.nl/